Kemal Sayar – Hayat Teselli Bulmaktır

4 bölüm 32 yazısından oluşan Hayat Teselli Bulmaktır kitabı Kemal Sayar Bey kendi mesleği bölümü olan psikolojiden edindiği bilgi ve deneyimini yalın bir dille kaleme aldığı bir kitap.

” Büyüdükçe yalnızlaşırız. ”

” Ait olduğum topluluk dünyayı benim sözlerimi, onun ötesinde, o sözlerle neyi kastettiğimi anlar. Bu beni rahatlatır. Çünkü , dünyayı anlamlandırma biçimim ait olduğum topluluk tarafından onaylanmaktadır. ”

” Kuzey  Amerikalı bir kabileyle uzun süre yaşamış olan bir antropolog vardı. Bahsi geçen kabile elli kişilik küçük bir topluluktu… Zaman zaman halka şeklinde toplanmaktaydı. Bu grup sadece konuşuyordu; öylesine ve uzun uzun. Bir karara varmak yoktu bir lider de. Kim isterse katılabilirdi. Belki yaşlı bilgeler daha dikkatle dinlenmekteydi ama, herkes konuşmakta serbestti. Artıkdağılmak gerektiği anlaşılıncaya dek sohbet devam eder, sonra da biterdi. Bundan sonra da birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, herkes ne yapması gerektiğini bilir ve onu yapardı.    ”

” Sevgili buyurgan ses, belki de sen yanlılıyosundur. Biraz konuşmaya ne dersin ? ”

” Sohbet bize kendimiz olma imkanı verir. ”

” Küsmek boyun eğmeyi reddetmektir. ” Gücüm sana yetmiyor; seninle dövüşemem, ama sana tabi olmayı reddediyorum” diyebilmektir.  ”

” Afrikalıların söylediği gibi, ” Kaplanların kendi tarihçileri oluncaya dek, bütün av hikayeleri avcıları övecektir.” ”

”  Eric Hoffer,  “Merhamet ruhun panzehridir.” diye yazmıştı. “merhametin olduğu yerde en zehirli  hamleler dahi nispeten zararsız kalır.” ”

” Aşk artık gürültücü. Artık aşkın gürültüsünden durulmuyor. Aşkı ruhunda dinlendiren sevgililer yok. Ortalığı telaşa vermek, yakmak, yıkmak, kırmak istiyor aşk. Yok  olurken yok etmek istiyor. ”

” Günümüzün aşkları görünmek istiyor. Kıyıda köşede gizlenmek istemiyor. Bilinmek, ilan edilmek, ses çıkarmak istiyor. Özlemek istemiyor aşık; hemen kavuşmak istiyor. Çet’leşmek, mesajlaşmak, cep telefonuyla onu hep kapsama alanında tutmak, hapsetmek, boğmak istiyor. Aşk beklemeye tahammül etmiyor. Aşık sevmek değil, sevilmek derdinde. Sevilsin şu karanlık dünyada kendisine bir ışık dehlizi açılsın, bu dünyada sevilmeye değer olduğunu birisi kendisine söylesin istiyor. Yüceltmek için yüceltiyor, sevilmek için seviyor. Istıraba tahammülü yok, yanmaya gelemiyor. Varlığını alevde eriten bir pervane yerine, kandile sitem okları yağdıran bir pervane olmayı yeğliyo. Gürültü yapıyor. ” Ne olur beni sev! “diye uluorta bağırıyor. Sessiz bir ağlayışla yapılmadığı için bu çağrı, masum bir yakarı olmadığı için ötelerden yankı bulmuyor.

Aşk artık sessizliğe katlanamıyor.  ”

” Edebiyat, hayallerine sadakatini yitirmemiş ve inanmış insanların uğraşıdır. ”

” Evlerine konuk gelmesin diye bayram günlerinde tatil yörelerine kaçan insanlar, neden zihinlerine bir romandan yabancı bir kişiyi buyur etsinlerdi ? ”

” Bu ülkede edebiyat dergilerinin satışı binli rakamlardadır ve bu çok da yazıklanılacak bir şey değildir. Ama o bin okur okuduğu şeye tepki vermiyor, onu tüketip atıyorsa bir sorundan söz edilebilir.  ”

” Herkes sevilmek ve beğenilmek ister. Her insanın içinde önemli, özel ve müstesna sayılma ihtiyacı saklıdır. Bunun için ise gücü ele geçirmek ve onu elde tutmak gereklidir.  İnsanın insana ettiği zalimliğin temelinde bu güç yarışını buluruz.  ”

” Kapitalist düzen ilmi de metalaştırdı ve ilim adamını açgözlü bir tüccara çevirdi. Çoluk çocuğun ikbali için onu da agorada tezgah açmak zorunda bıraktı.  ”

” Modern dünyanın kandıramcası da budur işte: Her şeye yetişmek isterken hiçbir şeye yetişememek, herşeye sahip olmak isterken aslında hiçbir şeye sahip olamamak …”

” Hız öldürür. Herşeyi daha hızlı yapmak bize daha az zaman bırakır.”

” Modernliğin mesajı şudur: Bedenlerimizin üzerine yükselirsek onların çürüyecek olması için endişe etmemize gerek kalmaz. Bedene karşı yürütülen bu savaş aslında ölüme karşıdır. ”

” Mutluluk, bugün dünyanın önemli meselelerinden biri. ”

” … hayat. Katlanmamız gereken bir şeydir.”

” Yirminci yüzyıl insanının temel sorunu nedir diye sorar. Rollo May ve kendi sorusuna kendisi cevap verir:” Boşluk. ” İnsanlar neyi istediklerini ve neyi hissettiklerini bilmemektedirler. ”

” Zahmete, oluş çabasına, çileye yaslanmayan bir arayış, sonuç itibariyle, iyileştirmeye çalıştığı boşluğu büyütmektne öte bir anlam taşımıyor. Yunus’un Tapduk’un dergahına kaç yıl odun taşıdığını “light maneviyat ehli ” unutmuş olmalı. ”

” Kendisi olmak için kişi gerektiğinde bütün bağlarını koparıp gidebilmelidir. ”

” Dinin, geleneksel ahlakın ve geleneğin kaybolması bir değer boşluğu meydana getirmiştir. ”

” … Yüksek özgüvenin düşük özdenetim anlamına geldiğini …”

” Tanınma duygusu kendisine uygun bir çıkış bulamadığında, insanlar kendilerini çocukları üzerinden geçerli kılmak istiyor. ”

” Hız uyuşturuyor. Artık her yerde ve hiçbir yerdeyiz. Dostumuzla sohbetteyiz ama telefonun veya sohbet ağının ucundayız. Aslında bütün varlığımızla bir yerde değiliz, parça parça orada ve buradayız. Anlaşmak için zaman gerekir, zaman ve mekan. ”

” Derdini sev, kaderini sev, sana kuyuların karanlığında sonra aydınlığı göstereni sev. ”

” Memleket sizi çağıran yerdir. ”

” Sevmeyi bilenler için ayrılık yoktur. “

COMMENTS

  • elhân-ı tuyûrun

    Sevmeyi bilenler icin ayrılık yoktur. ” ne güzel demiş.
    Bir diğer mühim nokta dertlerimizi sevmek….

    Derdimizi sevenlerden olabilmek umuduyla…
    Istifade ettik varolun.

Leave a Comment