Sabahattin Ali – Sırça Köşk

Sabahattin Ali – Sırça Köşk

Sırça Köşk , Sabahattin Ali’nin 1944 ile 1947 yılları arasında yazmış olduğu 13 öykü ve 4 masaldan oluşan öykü kitabıdır. Kitap ismini kitabın son yazısı olan Sırça Köşkü isimli masaldan almaktadır. Öykülerinde değindiği konuların farklılığı ve sade, akıp giden anlatım öyküler ile daha sağlam bir bağ kurulmasını sağlıyor. Öykü konuları daha çok kahramanları sıkıntı çeken insanların hikayeleridir. Acı çeken insanların hikayeleri anlatılır. Kimi zaman ise eleştirdiği insanları anlatır. Yazar acı şeyler yazdığının bilincindedir. Kitabın arka…

DEvamı

Sait Faik Abasıyanık – Mahalle Kahvesi

Sait Faik Abasıyanık – Mahalle Kahvesi

Mahalle Kahvesi, Sait Faik Abasıyanık’ın 1950’de yayınlanan beşinci hikâye kitabıdır.  22 kısa öyküden oluşan Mahalle Kahvesi öykü kitabının ilk baskısı 1950 yılında yapılmıştır : mahalle kahvesi,  plajdaki ayna, uyuz hastalığı arkasından hayal, dört zait , hallaç, baba-oğul , karanfiller ve domates suyu,  bilmem neden böyle yapıyorum? , bir sarhoşluk,  kınalıada’da bir ev, süt, gramofon ve yazı makinesi, barometre, izmir’e, kış akşamı, maşa ve sandalye , bir bahçe, bir ilkbahar hikayesi, sakarya balıkçısı, kestaneci dostum, söylendim durdum, ermeni balıkçı ile topal martı, sinağrit baba.  Sait Faik Abasıyanık için bu kitabı hazırlarken – yayınlamadan…

DEvamı

Sait Faik Abasıyanık – Semaver

Sait Faik Abasıyanık – Semaver

Semaver , Sait Faik Abasıyanık’ın 1936 yılında yayınlanan 19 öyküden oluşan ilk öykü kitabıdır.  Eser, Sait Faik’in babasının maddi yardımıyla basılabilmiştir.[1]  Hikayelerinde fakir insanların yaşamlarına değinir. İlk öyküleri olmasından kaynaklı da olabilir son derece naif, gündelik akışın içerisinden alınan konular anlatılıyor. Yalın ve akıcı bir dil ve betimler hızlı bir şekilde okunmasını sağlıyor. Kitabın ilk öyküsü olan Semaver öyküsünde bir anne ile çocuğun beraber yaşamalarının son zamanları anlatılır. Semaver o güzel yaşantıyı imgeler okuduğumuzda. Kitaptaki…

DEvamı

Sait Faik Abasıyanık – Son Kuşlar

Sait Faik Abasıyanık – Son Kuşlar

“Edebi eserler, insanı yeni ve mesut, başka iyi ve güzel bir dünyaya götürmeye yardım etmiyorlarsa neye yarar?” sorusunu soran insandır Sait Faik Abasıyanık. Son Kuşlar kitabı yazarın daha güzel bir dünyanın nasıl olacağına dair düşüncelerini öykülerinin satır aralarına yerleştirdiği bir kitap. Doğa, insan ilişkileri, şehir yaşamı gibi bir çok konudaki düşüncelerini ifade eder öykülerinde. Toplam on dokuz öykü olan kitapta, öykülerin tamamına yakını Burgaz Adası’nda geçmektedir. Öykülerinde İstanbul’u kullanan bir İstnabul Öykücüsüdür Sait Faik. Kitaptaki…

DEvamı

Yekta Kopan – İki Şiirin Arasında

Yekta Kopan – İki Şiirin Arasında

Yekta Kopan, kitabın sonundaki teşekkür yazısında iki öykü dışındaki diğer öykülerin daha önce yayınlanmış olduğunu notunu düşüyor.  Kitap, Beş öykülük Biraz konuşabilir miyiz ? ve altı hikayelik Daha Önce tanışmış mıydık ?  bölümlerinden oluşuyor. Kahramanları genellikle erkekler olan öykülerde kahramanların iç dünyası yalın bir dille anlatılıyor. Öne çıkan sohbet ortamları ve mektuplar üzerinden iç dökme durumuna sık rastlanmakta. Kitabın ismi olan İki Şiir Arasında isimli öykünün naif ve şiirsel akışı ise bu öykü hakkında ayrı…

DEvamı

Sabahattin Ali – Bütün Öyküleri 1

Sabahattin Ali – Bütün Öyküleri 1

Sabahattin Ali Modern Türk Öykücülüğüne önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Her ne kadar Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan romanlarıyla bilinse de bir çok öyküsü vardır. Öykülerinde sıklıkla Anadolu’yu mekan seçen Sabahttin Ali, kahramanlarını ise sıradan kişiler olarak seçer. Anadoludaki hayatını sade anlatımıyla okuyucuya tanıtan yazar olayları çok sade ve anlaşılır bir dille anlatır. Kahramanları genelde acı çekmiş insanlar olan yazar; kahramanları aracılığıyla fikirlerini paylaşmaktan çekinmez. Ama bu paylaşım direkt bir mesaj halinde…

DEvamı