Victor Hugo – Sefiller Üzerine

Yiğenlerinin evde aç aç oturmasına dayanamayan Jean Valijean fırıncıdan ekmek ister. Fırıncı ekmek vermek istemeyince eli boş eve gitmek istemeyen Jean camı  kırıp ekmek alır ama kaçmaya fırsat bulamadan yakalanır ve beş sene forsalık yapmaya mahkum olur. Üç ekmek için beş sene hapse çarptırılmasını Reva görmeyen Jean Fransız Adaletine isyan eder. Hapishanedeyken tekrar tekrar kaçmaya kalkıştığı için hapishaneden 19 yıl sonra ancak çıkar. Hapishaneden çıktığında adalete ve topluma karşı iyi duygularını yitirmiş olan Jean, sicili yüzünden toplumdan kabul görmediğinden iş bulamaz. Herkesin ona kötü davrandığı bu süreçte bir psikopos onu evine alır ve yemek verir.  Evdeki iki şamdan’ı çalan Jean psikopoz tarafından affedilir.  Çaldığı şamdanları kendisine veren psikopos, bunları namuslu bir iş yapması yolunda harcamasını tembihler. Şamdanları satıp ismini değiştirip bu parayla iş hayatına atılır. Halk arasında Madeleine Baba adıyla zikredilen Jean, iş hayatında başarılı olur ve belediye başkanı seçilir.  Gözaltına alınmış bir kadını polisin elinden kurtaran Madeleine , bu polis şefinin ilgisini çeker. Bir anda zengin olup belediye başkanı olan Madeleine‘i araştırmaya başlar. Polis araştırması sonucu Madeleine’in Jean Valijean olduğunu düşünür. Jean Valijean yerine başka birisinin yakalandığını ve bir sonraki gün  mahkemesi olduğunu Madeleine’e söyleyerek ne yapacağını görmek ister.  Vicdanıyla tam bir kavgaya düşen Madeleine polis şefine teslim olur ve zindana atılır. Zindandan kaçan Jean polisin elinden kurtardığı kadının ölümünden sonra geriye kalan kızı Cossette’yi yanına alıp büyütür. Polis şefi Javert Jean’ın peşine düşer.  Büyüyen Cossette, üniversite   öğrencisi olan Marius’a aşık olur.  Başlayan ihtilalde Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Marius , bir çatışmada yaralanır.  Cossetta’ya mektup gönderip çatışmada zor durumda olduğunu  söylemek isteyen Marius’un mektubunu  Jean Valijean okur  ve kızının sevdiği çocuğu kurtamak için çatışmaya gider.  Bu sırada cumhuriyetçilere esir düşen polis şefi Javert idam edilecektir. Ancak Jean Valijean kaçmasına göz yumar.  Jean Valijean’ı yakalamak için çalışan Javert kendisini bırakan Jean’a bir şey yapmaz ve görevini yapmadığı için intihar edip kendi kendisini cezalandırır. Jean, yaralanan Marius’u çatışmadan alıp götürür.  Marius ile Cossette evlenir.  Yaşlanan Jean ise Cossette’nin evliliğinden sonra üzülür ve vefat eder.

Yeryüzünde yasalar, gelenekler aracılığıyla uygarlık içinde yapay cehennemler yaratan, ilahi yazgıyı uğursuz insanlar aracılığıyla karıştıran bir toplum lanetlemesi oldukça; çağımızın üç temel sorunu, erkeğin yoksulluk yüzünden alçalması, kadının açlık yüzünden düşkünleşmesi, çocuğun cehalet yüzünden yeteneklerini geliştirememesi sorunları çözümlenmedikçe; bazı bölgelerde toplumun insanları boğması mümkün oldukça; başka bir deyişle ve daha geniş bir açıdan yeryüzünde cehalet, sefalet bulundukça bu gibi kitaplar faydasız olmayacaktır.

Hugo romanın sonlarına doğru eserin geniş kapsamlı yapısına açıklama getirir:[2]

Şu anda okuyucunun eli altında bulunan kitap, eksikleri, üstün veya zayıf tarafları ne olursa olsun, bir baştan bir başa bütünü de, teferruatlarında kötülükten iyiliğe, adaletsizlikten adalete, sahtelikten hakikate, geceden gündüze, ihtirastan vicdana, çürümüşlükten hayata, canavarlıktan vazifeye, cehennemden cennete, hiçlikten Allah’a doğru bir yürüyüştür. Çıkış noktası madde, vardığı nokta ruhtur. Başlangıçta canavar, neticede melektir.

Leave a Comment