Sait Faik Abasıyanık – Semaver

Semaver , Sait Faik Abasıyanık’ın 1936 yılında yayınlanan 19 öyküden oluşan ilk öykü kitabıdır.  Eser, Sait Faik’in babasının maddi yardımıyla basılabilmiştir.[1]  Hikayelerinde fakir insanların yaşamlarına değinir. İlk öyküleri olmasından kaynaklı da olabilir son derece naif, gündelik akışın içerisinden alınan konular anlatılıyor. Yalın ve akıcı bir dil ve betimler hızlı bir şekilde okunmasını sağlıyor. Kitabın ilk öyküsü olan Semaver öyküsünde bir anne ile çocuğun beraber yaşamalarının son zamanları anlatılır. Semaver o güzel yaşantıyı imgeler okuduğumuzda. Kitaptaki çoğu hikayenin konuları sıradışı olmasa bile anlatım ve yalın dil ile kitap akıcı bir şekilde okunabiliyor. Tamamına baktığımızda bir çok hikayesinde İstanbul’u anlatan yazar -özellikle Son Kuşlar’daki kitabı – bu kitabında kırsalda geçen hikayeler de anlatır.

Dilinin sadeliği ve karakter sahici bir şekilde inşa etmedeki başarısı, her öyküyü kolayca okuma ve kahramanıyla bir bağ oluşturur. Bu da hikayeyi sahici kılıyor.

Sait Faik hikayesi o manzarayı bize gösteriyor, perdeye yansıtıyor mekanı. ” Tren durdu. Gecenin içinde Haymana bakir bir orman sesi veriyor. Geyve’de sıtma kapmış entellektüellerin de gözleri kapalı ve düşünceleri bir rüya kadar gayri şuurî. Bir küçük kazanın istasyonunda inip unutulmak, şişmanlamak. Bir kasap kızıyla evlenmek, belediye reisiyle cıgara içmek, tahrirat kâtibiyle tavla oynamak … ve gelip geçmek mümkün olabilse diye düşünüyor. Haymana ovası yalnız geceleri gölge veren ağaçlarıyla hayatına karışacak.  ” s. 61 (Üçüncü Mevki)

”  Ahmet’in karısı geçen kış, zatürreden ölmüştü. Bu ölümle Ahmet, dünya yüzünde sahibi olunacak şeyin yalnız bir kadın olabileceğini, ötesinin ise yalan, haksız olduğunu ve kendisine kadından gayrı bir şeye sahip olup olmamanın vız gelip tırs gittiğinin farkına varmıştı.  ” s. 67, (Garson)

” Zevk, demişti, en uçucu şeydir.  ” s. 104 (Bir Vapur)

” Bütün ümit yarın sabahta.”  s.66

“-Kız!
-Ne var küçük bey!
-Hiç…
-Küçük bey!
-Ne var kız?
-Hiç… ”

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir